Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen

Op Prinsjesdag 2016 Heeft het kabinet 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor het onderwijs, waarvan 55 miljoen euro is bestemd voor het creëren van gelijke onderwijskansen. Door de cursus leren leren aan te bieden aan jongeren in een gezin dat rondkomt van het minimale inkomen dat we in Nederland kennen worden de onderwijskansen van deze jongeren vergroot.