Onderpresteerders

Onderpresteerders

Het is al jaren bekend dat er in Nederland een zesjescultuur heerst. Daarnaast geven leraren leerlingen die moeilijk meekomen meer aandacht dan leerlingen die de stof makkelijk en snel tot zich nemen. Door deze twee, en andere, factoren ontstaat er in Nederland een groot aantal kinderen dat structureel onder hun niveau presteert. Het aantal onderpresteerders ligt op 20% van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onderpresteerders geven aan dat ze zich vervelen op school; school is voor hun een verplichte tijdverspilling.