Onderwijskloof verkleinen

Onderwijskloof verkleinen

De onderwijsinspectie geeft aan dat er een steeds grotere onderwijskloof ontstaat, zowel in het primair als secundair onderwijs. De onderwijskloof tussen kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders vergroot. Door de cursus Leren Leren zo toegankelijk mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die rondkomen van een laag inkomen, vergroot de onderwijskansen voor die kinderen.