Leren door een bijdrage te leveren

Leren door een bijdrage te leveren

Arjen Wals is tegenwoordig professor Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability aan de Wageningen University. Sinds zijn onderzoek in Detroit naar het toegankelijker maken van het onderwijscurriculum voor tieners die in hun ‘echte’ leven veel te maken hebben met geweld, bendes, tienerzwangerschappen, drugsgebruik, enz. is hij geïnteresseerd geraakt in hoe men op een toegankelijke manier kan leren en tegelijkertijd ook een bijdrage kan leveren aan een meer duurzame wereld.

Interessant aan zijn manier van redeneren is dat we als maatschappij vastzitten in bepaalde structuren die ervoor zorgen dat de waarden die we waarderen haaks staan op duurzaamheid en de sociale verdeling die we leven haaks staat op gelijkheid.

Hij concentreerde zich eerst op technologische oplossingen, maar omdat die focussen op oppervlakkige problemen zag hij ons heil daar niet in. Hij vindt het interessanter om te kijken naar de diepere oorzaken die ten grondslag liggen aan systemen die een duurzaam gebruik van onze leefomgeving in de weg staan. Hij noemt dit ‘global systemic dysfunction’.

Net als Het Blokhuis wil Arjen Wals dat leerlingen leren door volledig gebruikt te maken van de diversiteit, creativiteit en vindingrijkheid die we overal om ons heen vinden. En volgens ons kan dat alleen maar als je je bewust bent van je eigen potentieel en die van de wereld om je heen. Denken in mogelijkheden.