Studiebegeleiding

Het Blokhuis begeleidt leerlingen één, twee of drie middagen per week op school bij het maken van hun huiswerk. Ook biedt Het Blokhuis hulp bij het maken van een planning en/of het aanleren van de juiste studievaardigheden.

 

U kunt kiezen tussen de huiswerkklas of huiswerkbegeleiding. In de huiswerk­klas kan uw kind in alle rust zelfstandig het eigen huiswerk maken. Huiswerkbegeleiding geeft uw kind extra ondersteuning bij het maken van het huiswerk en het leren voor toetsen.

 

Hieronder vindt u meer informatie over of uw kind studiebegeleiding nodig heeft en over onze waarden.

Heeft mijn kind studiebegeleiding nodig?

Punten waar je als ouder over na kan denken als je je afvraagt of uw kind studiebegeleiding nodig heeft.

 

– Maakt uw kind (op eigen initiatief) zijn huiswerk?

– Heeft uw kind thuis een rustige werkplek, zonder afleiding van broertjes, zusjes, huishoudelijke taken of media (telefoon, televisie), etc.?

– Hebt u (of uw partner) de tijd om uw kind te begeleiden bij het huiswerk?

– Hebt u de vaardigheden (beheerst u de stof en verschillende vormen van uitleg geven?) om uw kind zelf te begeleiden bij het huiswerk?

 

Heeft u op één of meerdere vragen ‘nee’ geantwoord dan kan studiebegeleiding op school een toegevoegde waarde hebbenem.

 

Concreet kan studiebegeleiding:

 

– het verschil maken tussen bijvoorbeeld kbl of mavo.

– Het verschil maken tussen blijven zitten of overgaan.

Waar wij voor staan en wat we bieden

Onze studiebegeleiding voldoet aan de volgende door onszelf opgelegde eisen:

 

– De leerlingen wordt een rustige en veilige werkplek geboden.

– De huiswerkbegeleiding sluit aan bij de werkwijze en lesmethode op school.

– Er is een begeleider aanwezig die beschikt over de nodige vakinhoudelijke (beheerst de leerstof) en sociale (pedagogisch-didactische) vaardigheden.

– Er bestaat continuïteit; er zijn vaste momenten en vaste begeleiders.

– De huiswerkbegeleiding is voor ouders betaalbaar.

– De locatie van de huiswerkbegeleiding is makkelijk bereikbaar.