Studiebegeleiding

Het Blokhuis begeleidt uw kind één, twee à drie middagen per week op school bij het maken van hun huiswerk. Ook biedt Het Blokhuis hulp bij het maken van een planning en/of het aanleren van de juiste studievaardigheden.

U kunt kiezen voor de huiswerkklas, huiswerkbegeleiding, planning maken en/of een cursus leren leren. De huiswerk­klas biedt uw kind een plek om in alle rust het huiswerk te maken. Huiswerkbegeleiding biedt uw kind extra ondersteuning bij het maken van het huiswerk en het leren voor toetsen. Een planning maken geeft uw kind overzicht en een taaklijst voor het huiswerk dat de komende week af moet zijn. De cursus leren leren geeft uw kind handvatten om o.a. beter te organiseren, te plannen en te leren voor toetsen.

 

Hieronder vindt u meer informatie over of uw kind studiebegeleiding nodig heeft en over onze waarden.

Heeft mijn kind studiebegeleiding nodig?

U vraagt zich wellicht af of uw kind daadwerkelijk studiebegeleiding nodig heeft. Hieronder vindt u een paar punten die u als ouder na kan gaan om te bepalen of uw kind wellicht studiebegeleiding nodig heeft.

 

– Maakt uw kind (op eigen initiatief) zijn huiswerk?

– Heeft uw kind thuis een rustige werkplek, zonder afleiding van broertjes, zusjes, huishoudelijke taken of media (telefoon, televisie), etc.?

– Hebt u (of uw partner) de tijd om uw kind te begeleiden bij het huiswerk?

– Hebt u de vaardigheden (beheerst u de stof en verschillende vormen van uitleg geven?) om uw kind zelf te begeleiden bij het huiswerk?

 

Heeft u op één of meerdere vragen ‘nee’ geantwoord dan kan studiebegeleiding op school een toegevoegde waarde hebben.

 

Concreet kan studiebegeleiding:

 

– het verschil maken tussen bijvoorbeeld kbl of mavo.

– Het verschil maken tussen blijven zitten of overgaan.

Waar wij voor staan en wat we bieden

Onze studiebegeleiding voldoet aan de volgende door onszelf opgelegde eisen:

 

– De leerlingen wordt een rustige en veilige werkplek geboden.

– De huiswerkbegeleiding sluit aan bij de werkwijze en lesmethode op school.

– Er is een begeleider aanwezig die beschikt over de nodige vakinhoudelijke (beheerst de leerstof) en sociale (pedagogisch-didactische) vaardigheden.

– Er bestaat continuïteit; er zijn vaste momenten en vaste begeleiders.

– De huiswerkbegeleiding is voor ouders betaalbaar.

– De locatie van de huiswerkbegeleiding is makkelijk bereikbaar.