Leren leren

Leerlingen op het vmbo, mavo, havo en vwo verwerven zowel praktische als theoretische kennis. Leerlingen moeten beide kennisvelden voldoende beheersen om hun startkwalificatie te behalen.

 

Ter beheersing van de theorie geven docenten uitleg over de theorie aan de leerlingen, maar daar blijft het vaak bij. Uitleg over de manier waarop de leerlingen de theorie het beste kunnen leren (opnemen, verwerken en opslaan) wordt zelden meegegeven. En dat is jammer, want leerlingen die de juiste studievaardigheden kennen en kunnen toepassen, ondervinden meer plezier aan leren (nu en later) en beheersen de theorie ook makkelijker. Door studievaardigheden aan te leren zullen de leerlingen een grotere kans hebben hun startkwalificatie binnen de aangegeven tijd te behalen.

 

Bovendien vergroot het de succeskansen van hun loopbaan. Denk aan een vervolgopleiding op het MBO/HBO/WO, waar het belang van effectieve studievaardigheden nog essentiëler is. En denk aan de werkzaamheden die de leerlingen zullen verrichten in hun baan. Veel werkgevers zijn op zoek naar werknemers met goede studievaardigheden, die blijvend willen en kunnen leren.

Cursus leren leren

Voor kinderen die signalen vertonen van zwakke studievaardigheden heb ik een cursus leren leren ontwikkeld, waarin de volgende vijf blokken aan de orde komen, tijdens 10 workshops.

 

Blok 1a: Leerdoelen stellen
Blok 1b: Verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen

Blok 2a: Luisteren
Blok 2b: Lezen

Blok 3a: Aantekeningen maken
Blok 3b: Grafische vormgevers

Blok 4a: Toetsen voorbereiden
Blok 4b: Toetsen maken

Blok 5a: Plannen
Blok 5b: Organiseren

Geheugen en onthouden

Om tot leren te komen moet het geheugen optimaal werken. Bovenstaande onderwerpen zorgen voor de juiste attitude & motivatie bij uw zoon/dochter om bewust en actief met informatie bezig te zijn én het zorgt voor de juiste kennis & vaardigheden om informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer terug te halen uit het langetermijngeheugen om het vervolgens toe te kunnen passen in een proefwerk of tijdens de loopbaan.

Ik ontwikkel leerlingen

Er is geen leerling die geen droom heeft. De droom kan bijvoorbeeld zijn het hebben (en runnen) van een groot gezin, het hebben van een baan of het leveren van een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid.

 

Wat de droom van de leerling ook mag zijn, op enig moment heeft de leerling handvatten nodig om de droom tot een succesvolle werkelijkheid te maken.

 

Ik begeleid de ontwikkeling van leerlingen. Ik geef handvatten waarmee leerlingen hun eigen ontwikkeling kunnen agenderen; nu en later.

Na het volgen van de cursus

Jouw zoon/dochter:

 

Heeft leerdoelen – en geen prestatiedoelen – voor zichzelf gesteld.

Is niet langer bang feedback te ontvangen; stelt meer vragen.

Luistert actief en verwerkt de auditief opgenomen informatie in aantekeningen.

Leest actief en verwerkt de schriftelijk opgenomen informatie in aantekeningen.

Heeft een wekelijkse, maandelijkse en semesterplanning bij zich.

Volgt de wekelijkse planning.

Heeft elke dag de juiste boeken en inleveropdrachten bij zich.

Heeft meer zelfvertrouwen.

Kan de stof beter aan anderen (en zichzelf) uitleggen.

Haalt hogere cijfers.

Studieresultaten

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat het geven van een cursus studievaardigheden effectief is. Vooral in de Verenigde Staten zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van dergelijke cursussen.

 

Op een ‘community college’ in de VS is gevonden dat het Student Success Course programma, dat voor een groot deel dezelfde workshops heeft als die van mij, aantoont dat het programma leidt tot significant meer doorzettingsvermogen, retentie en hogere cijfers onder deelnemers, in tegenstelling tot de controle groep (Kimbark et al., 2016).  De studie van Shetty & Srinivasan (2014) toont aan dat studenten die meerdere strategieën kennen om tot leren te komen vaker hoger scoren op toetsen. Aantekening is wel dat ze effectieve strategieën gebruiken. De studie van Mohmoudian et al. (2015) geeft aan dat een dergelijke cursus de studievaardigheden verhoogt en het uitstelgedrag onder studenten vermindert. Een andere studie geeft aan dat een cursus studievaardigheden de angst voor toetsen kan verminderen, wat de toets prestaties verhoogt (Ghamari Kivi et al., 2015).