Leren leren

Leerlingen op het vmbo, mavo, havo en vwo verwerven zowel praktische als theoretische kennis. Leerlingen moeten beide kennisvelden voldoende beheersen om hun startkwalificatie te behalen.

 

Ter beheersing van de theorie geven docenten uitleg over de theorie aan de leerlingen, maar daar blijft het vaak bij. Uitleg over de manier waarop de leerlingen de theorie het beste kunnen leren (opnemen, verwerken en opslaan) wordt zelden meegegeven. En dat is jammer, want leerlingen die de juiste studievaardigheden kennen en kunnen toepassen, ondervinden meer plezier aan leren (nu en later) en beheersen de theorie ook makkelijker. Door studievaardigheden aan te leren zullen de leerlingen een grotere kans hebben hun startkwalificatie binnen de aangegeven tijd te behalen.

 

Bovendien vergroot het de succeskansen van hun loopbaan. Denk aan een vervolgopleiding op het MBO/HBO/WO, waar het belang van effectieve studievaardigheden nog essentiëler is. En denk aan de werkzaamheden die de leerlingen zullen verrichten in hun baan. Veel werkgevers zijn op zoek naar werknemers met goede studievaardigheden, die blijvend willen en kunnen leren.

Cursus leren leren

Voor kinderen die signalen vertonen van zwakke studievaardigheden heb ik een cursus leren leren ontwikkeld, waarin de volgende vijf blokken aan de orde komen, tijdens 10 workshops.

 

Blok 1a: Leerdoelen stellen
Blok 1b: Verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen

Blok 2a: Plannen
Blok 2b: Organiseren

Blok 3a: Toetsen leren
Blok 3b: Toetsen maken

Blok 4a: Luisteren
Blok 4b: Lezen

Blok 5a: Aantekeningen maken
Blok 5b: Grafische vormgevers

 

 

Geheugen en onthouden

Om tot leren te komen moet het geheugen optimaal werken. Bovenstaande onderwerpen zorgen voor de juiste attitude & motivatie bij uw zoon/dochter om bewust en actief met informatie bezig te zijn én het zorgt voor de juiste kennis & vaardigheden om informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer terug te halen uit het langetermijngeheugen om het vervolgens toe te kunnen passen in een proefwerk of tijdens de loopbaan.

Wij ontwikkelen leerlingen

Er is geen leerling die geen droom heeft. De droom kan bijvoorbeeld zijn het hebben van een interessante/goede baan of het leveren van een duurzame bijdrage aan de samenleving.

 

Wat de droom van de leerling ook mag zijn, op enig moment heeft de leerling handvatten nodig om de droom tot een succesvolle werkelijkheid te maken.

 

Wij begeleiden de ontwikkeling van leerlingen. Wij geven handvatten waarmee leerlingen hun eigen ontwikkeling kunnen agenderen; nu en later.

Na het volgen van de cursus

Na het volgen van de cursus heeft uw kind de vaardigheden en het vertrouwen opgedaan waarmee hij:

 

leerdoelen – en geen prestatiedoelen – voor zichzelf stelt.

niet langer bang is feedback te ontvangen; meer vragen stelt.

actief luistert en auditief opgenomen informatie beter verwerkt, in aantekeningen.

actief leest en schriftelijk opgenomen informatie beter verwerkt, in aantekeningen.

een wekelijkse, maandelijkse en semesterplanning maakt.

de wekelijkse planning volgt.

elke dag de juiste boeken en inleveropdrachten bij zich heeft.

meer zelfvertrouwen behoudt.

de stof beter aan anderen (en zichzelf) uit kan leggen.

hogere cijfers haalt.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat het geven van een cursus studievaardigheden effectief is. Vooral in de Verenigde Staten zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van dergelijke cursussen. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunnen wij deze overleggen tijdens het intakegesprek.

 

Voor geïnteresseerden hieronder de resultaten van enkele wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van studievaardighedenprogramma’s op het schoolsucces van jongeren. Op een ‘community college’ in de VS is gevonden dat het Student Success Course programma – dat voor een groot deel dezelfde workshops heeft als die van Het Blokhuis – aantoont dat het programma leidt tot significant meer doorzettingsvermogen, retentie en hogere cijfers onder deelnemers, in tegenstelling tot de controle groep (Kimbark et al., 2016).  De studie van Shetty & Srinivasan (2014) toont aan dat studenten die meerdere strategieën kennen om tot leren te komen vaker hoger scoren op toetsen. Aantekening is wel dat ze effectieve strategieën gebruiken. De studie van Mohmoudian et al. (2015) geeft aan dat een dergelijke cursus de studievaardigheden verhoogt en het uitstelgedrag onder studenten vermindert. Een andere studie geeft aan dat een cursus studievaardigheden de angst voor toetsen kan verminderen, wat de toets prestaties verhoogt (Ghamari Kivi et al., 2015).

 

Inschrijven

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw kind inschrijven? Maak dan een afspraak voor een eerste vrijblijvend intakegesprek met de locatiemanager. Wij raden u aan uw kind eerst in te schrijven voor het eerste blok. Pas hierna besluit u of u verder wilt gaan (de overige 4 blokken kunt u dan bijkopen voor € 70,-.

 

Tarieven

1 blok (2 x 60 minuten): € 30,-

5 blokken (10 x 60 minuten): € 100,-

 

Op welke dag:

  • Vrijdagmiddag