Plannen

Op school wordt vaak van leerlingen gevraagd zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het ingeleverde werk. Je zou denken dat een school die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als belangrijke waarden ziet, daar ook ruimte en tijd voor vrijmaakt in het rooster, helaas is dat niet altijd zo. De school verwacht vaak van je zoon/dochter dat ze het al kunnen en dat ze het ‘gewoon’ doen.

 

Omdat veel leerlingen in de adolescentie nog veel moeite hebben met zelfstandig werken, en de executieve functies (de verkeersleiders van ons denken en ons gedrag) nog niet volledig ontwikkeld zijn wordt het aangeraden om kinderen de vaardigheid van plannen zo snel mogelijk in het voortgezet onderwijs aan te leren, danwel een vinger aan de pols te houden. Plannen is namelijk een vaardigheid voor het leven, niet alleen voor het behalen van het volgende schooljaar of het examen.

 

Leerlingen vinden het heel erg fijn wanneer er een haalbare planning op papier staat. Het geeft ze vaak heel veel rust en overzicht. Overzicht over wat al is geweest – behaalde successen – en wat nog gaat komen.

Werkwijze

Tijdens het plannen wordt er aandacht besteed aan verschillende vaardigheden en soorten planningen:

 

Afkortingen en kleuren

Lesstof per vak

Prioriteiten

Dagschema

Weekplanning

Toetsweekplanning

Jaarplanning

Reflectie

 

Het lijkt op een overdosis aan planningen, en in het begin zal het je zoon/dochter ook wel even duizelen, maar na verloop van tijd zijn ze gewend aan de manier waarop de beste planningen vorm krijgen en beginnen ze als vanzelf aan het planproces.

 

Tijdens het maken van de planning neem ik samen met de leerling de lesstof door, waarna we het ook samen inplannen. Door deze oefening leert je kind gaandeweg hoe het verloop van een planning in zijn werk gaat. Waarna zij/hij na verloop van tijd zelfstandig een planning kan maken.

Heeft mijn kind echt iemand nodig om een planning mee te maken?

Besef u dat er nogal wat vaardigheden komen kijken bij het plannen van de schoolwerkzaamheden. Dat zijn met name denkvaardigheden en gedragsvaardigheden. Een kort voorbeeld volgt over een leerling die huiswerk op krijgt.

 

Een leerling krijgt op school voor verschillende vakken huiswerk op. Er zijn allerlei beslissingen die een leerling moet nemen ten aanzien van het opgekregen huiswerk. Vragen die op een beslissing wachten zijn: waarom, wanneer, waar, benodigdheden, tijdsduur, plan van aanpak, maakwerk of leerwerk, makkelijk of moeilijk, 1 vak of afwisseling?

 

En dan is de leerling nog niet eens aan het huiswerk begonnen. Tijdens het maken van het huiswerk is het belangrijk dat hij begrijpt wat er van hem gevraagd wordt, wat het plan van aanpak is en hoe de voortgang verloopt. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor een kind. Vandaar dat wij hun werk iets willen verlichten en de rust en het overzicht willen bevorderen.

Inschrijven

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw kind inschrijven? Maak dan een afspraak voor een eerste vrijblijvend intakegesprek met de locatiemanager. En zoals met onze overige diensten, de eerste planning is gratis. Pas hierna besluit u of u verder wilt gaan.

 

Tarieven

Weekplanning (wekelijks, 30 minuten): € 20,-

Toetsweekplanning (eenmalig, 60 minuten): € 40,-

 

Op welke dagen:

 

Vrijdagmiddag