Rooster

Op dinsdag

Is uw kind welkom bij de:

 

huiswerkklas (alle vakken)

huiswerkbegeleiding (alfa vakken)

begeleider MSc. Andra Roskam

14:30 uur – 17:30 uur

 

Alfa vakken: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Op donderdag

Is uw kind welkom bij de:

 

huiswerkklas (alle vakken)

huiswerkbegeleiding (gamma vakken)

begeleider MSc. Andra Roskam

14:30 uur – 17:30 uur

 

Gamma vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Maatschappij, Filosofie en Maatschappijleer.

Op vrijdag

Is uw kind welkom bij de:

 

huiswerkklas (alle vakken)

huiswerkbegeleiding (bèta vakken)

begeleider Ir. Nico Roskam

14:30 uur – 17:30 uur

 

planning maken

cursus leren leren

begeleider MSc. Andra Roskam

14:30 uur – 17:30 uur

 

Bèta vakken: Wiskunde, Rekenen, Natuurkunde, Scheikunde, Nask, Biologie en Economie.